Başlangıç / Bilim

Bilim

ProtonMail nedir?

ProtonMail, 2013 yılında CERN araştırma tesisinde Andy Yen, Jason Stockman ve Wei Sun tarafından kurulan, açık kaynak kodlu ve uçtan uca şifrelenmiş bir e-posta hizmetidir. ProtonMail,  yaygın e-posta sağlayıcılarının aksine, e-posta içeriğini ve kullanıcı verilerini ProtonMail sunucularına göndermeden önce korumak için istemci tarafında şifreleme sistemini kullanır. ProtonMail, Cenevre’nin Kantonunda yerleşik …

Devamı »

Kohonen’in Kendi Kendini Düzenleyen Harita Özelliği

Kohonen’in Kendi Kendini Düzenleyen Haritalama Yöntemini Matlab ile aşağıdaki kodları kullanarak gerçekleştirdik. 1. Kohcoords.m % [WI,WJ] = KOHCOORDS(K,GRIDSIZE) % K vektörü grid koordinatları olan [WI, WJ] noktalarına dönüştürür. function [wi,wj] = kohcoords(k,gridsize) wj = 1+floor((k-1)/gridsize(1)); wi = k-(wj-1)*gridsize(1);

Devamı »

Afet Yönetim ve Karar Destek Mekanizması Yazılımı

Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle her yıl birçok insanın can kaybı ile sonuçlanan deprem vakaları meydana gelmektedir. Bu kapsamda, afet yönetiminin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla afet yönetimi ve karar destek mekanizması yazılımının geliştirilmesi yararlı olacaktır. Söz konusu yazılım ile komuta merkezi ile yer ekibi arasındaki koordinasyon sağlanacak, …

Devamı »

Termal Sprey Prosesi ile Polimerik Kaplamalar ve Uygulama Alanları

Son yüzyıl özellikle sentetik polimerlerle ilgili bilim ve teknolojisinin çok hızlı gelişimine tanık olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde polimer teknolojisi büyüme hızı %10’dan fazladır. Önümüzdeki yıllarda dünyada yıllık polimer üretiminin 300-400 milyon ton olması ve polimerik malzemelerin birçok uygulamalarda diğer malzemelerin yerine alternatif malzemeler olarak kullanılması beklenmektedir. Halen büyük …

Devamı »

Genetik Algoritmalar – Gezgin Satıcı Problemi

1930 yılların başında ilk olarak Karl Menger tarafından matematiksel bir ifade olarak Gezgin Satıcı Problemi (GSP) tanımlanmıştır. Literatür içerisinde gezgin satıcı problemi NP-zor (NPhard) olarak yer almaktadır. Günümüzde bilimsel yaklaşımlar sonucu elde edilen veriler sayesinde işletmeler, maliyet ve rekabet konularında üstünlük ve avantaj sağlayabilmektedirler. Genetik Algoritmalar (GA) Holland tarafından ilk …

Devamı »