Başlangıç / Bilim / Genetik Algoritmalar – Gezgin Satıcı Problemi

Genetik Algoritmalar – Gezgin Satıcı Problemi

1930 yılların başında ilk olarak Karl Menger tarafından matematiksel bir ifade olarak Gezgin Satıcı Problemi (GSP) tanımlanmıştır. Literatür içerisinde gezgin satıcı problemi NP-zor (NPhard) olarak yer almaktadır. Günümüzde bilimsel yaklaşımlar sonucu elde edilen veriler sayesinde işletmeler, maliyet ve rekabet konularında üstünlük ve avantaj sağlayabilmektedirler. Genetik Algoritmalar (GA) Holland tarafından ilk kez 1975 yılında önerilmiş ve biyolojik sistemler içerisindeki evrim sürecine benzeyen arama ve optimizasyon yöntemi olarak çıkmıştır[1]. GSP üzerinde çok fazla çalışma yapılan kombinasyonal eniyileme problemlerinin başında gelmektedir. Gezgin satıcı probleminin genetik algoritmalar ile en iyi çözümü bulma isteği de buradan kaynaklanmıştır. Problemlerin çözümünde kombinasyonal optimizasyon kullanılarak çözüme ulaşmada sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olarak karşımıza genetik algoritmalar çıkmaktadır.

Kontrol Ediliyor

Telefonun olmadığı dünyalar

Günümüzde telefon artık bir organımız haline geldi. Gece gündüz en çok onunla etkileşimde bulunuyoruz. Birçok …

Bir Cevap Yazın