İş Planı

İŞ PLANI BÖLÜMLERİ
BÖLÜM A –Girişimciye Ait Bilgiler
BÖLÜM B –İş Fikrinin Kısa Tanıtımı
BÖLÜM C –İş Planı Kapsamında Gerçekleştirilecek Teknolojik Doğrulamaya Ait Bilgiler
BÖLÜM D -Girişimci İle Çalışacak Diğer Personel Bilgileri
BÖLÜM E -Kurulacak İşin Niteliği
BÖLÜM F -Pazar Analizi
BÖLÜM G -Pazarlama Planı
BÖLÜM H -Üretim Planı
BÖLÜM I-Finansal Plan

GİRİŞİMCİNİN YETENEK VE BİRİKİMİ
Eğitimdurumu/İşdeneyimleri/Yayınlar/Girişimcininkısa,ortaveuzunvadelihedefleri/Girişiminbaşarılıolabilmesiiçinsahipolunanözelyetkinlikler,donanımlar,tecrübeler/katıldığıkurs,seminer,programlarvb.

İŞ FİKRİNİN KISA TANITIMI
İş fikrinin kısa tanıtımını yapınız, hangi ihtiyacı karşıladığı ve yapılabilirliği hakkında bilgi veriniz.

Bu dosya Tim Teb Girişim Bankacılığının destekleri ile hazırlanan Lets Up eğitiminden alınmıştır.

Kontrol Ediliyor

Finansmana Erişim

Başlıca Görülen Finansal Sorunlar •Nakit akışın planlanamaması ve bilinememesi •Maliyet hesaplamasının iyi yapılmaması ve yanlış …

Bir Cevap Yazın