Başlangıç / Bilim / Kohonen’in Kendi Kendini Düzenleyen Harita Özelliği

Kohonen’in Kendi Kendini Düzenleyen Harita Özelliği

Kohonen’in Kendi Kendini Düzenleyen Haritalama Yöntemini Matlab ile aşağıdaki kodları kullanarak gerçekleştirdik.
1. Kohcoords.m

% [WI,WJ] = KOHCOORDS(K,GRIDSIZE)
% K vektörü grid koordinatları olan [WI, WJ] noktalarına dönüştürür.

function [wi,wj] = kohcoords(k,gridsize)

wj = 1+floor((k-1)/gridsize(1));
wi = k-(wj-1)*gridsize(1);

Kontrol Ediliyor

Telefonun olmadığı dünyalar

Günümüzde telefon artık bir organımız haline geldi. Gece gündüz en çok onunla etkileşimde bulunuyoruz. Birçok …

Bir Cevap Yazın