Başlangıç / Teknoloji / Özgür ve Açık Kaynak Kod Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımlarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Özgür ve Açık Kaynak Kod Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımlarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Son yıllarda önemi ve kullanımı sürekli artış gösteren Özgür ve Açık Kaynak Kod (ÖAKK) yazılımların Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alanında da kendini göstermesi bu alanda gerekli çalışmaların yapılmasına katkıda bulunmuştur. CBS yazılımların da uygulanmaya başlanılan ortak standartlarda amaç ÖAKK CBS yazılımlarının sayısının artması ve kalitesinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu çalışma kapsamında ÖAKK yazılımların değerlendirilmesinde öne çıkan başlıca etmenler sırası ile ele alınarak, açık ve kapalı kaynak kod yazılım sistemlerinin genel incelemesi yapılmıştır. Ardından ÖAKK CBS yazılımların üstün ve zayıf yönleri karşılıklı olarak kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise CBS alanında Özgür ÖAKK veya kapalı kaynak kod (KKK) yazılımların akademik kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.

Kontrol Ediliyor

Telefonun olmadığı dünyalar

Günümüzde telefon artık bir organımız haline geldi. Gece gündüz en çok onunla etkileşimde bulunuyoruz. Birçok …

Bir Cevap Yazın